7.   Tipy pro zadávání

7.1 Objekty Z a Do

Požadovaný objekt Z nebo Do (odpovídájí výchozímu nebo cílovému bodu v mapě) je možné zadávat dvěma způsoby:

  • zadáním masky objektu,
  • výběrem bodu na mapě.

Název objektu je pak možné zadávat zapsáním tzv. masky názvu objektu. Podle zadané masky je zobrazen našeptávač s možnými vyhovujícími objekty. Při zadávání masky lze postupovat několika způsoby:

  • postupné zadávání a výběr požadovaného místa z kontextové nabídky objektů,
  • zadáním začátku názvu objektu,
    např. masce "hlavni nadr" vyhovuje "Hlavní nádraží",
  • zadáním začátků slov názvu (tato metoda je nejefektivnější),
    např. masce "h na" vyhovuje "Hlavní nádraží",

Při porovnávání zadané masky s názvem hledaného objektu se nerozlišuje mezi velkými a malými písmeny. Pokud maska obsahuje diakritická znaménka (háčky a čárky), respektují se (musí se však přesně shodovat, jinak nebude objekt nalezen), jinak se při porovnávání diakritika ignoruje.

např.  masce "kosice" vyhovuje "Kosice" i "Košice",
masce "košice" vyhovuje pouze "Košice".

V masce je rovněž možné zadat část názvu kategorie, ze které má být objekt vybírán/nabízen. Název kategorie je možné zadat jako text s dvojtečkou na začátku masky. Například chcete-li volit z kategorie "stanice (vlak)" můžete tuto kategorii upřesnit například zadáním "vlak:" (bez uvozovek), následovaným výše uvedeným postupem zadávání masky.

V režimu zadání jména z kategorie lze také zadat přímo geografické souřadnice. Formát zadávání je "předpona: zemská šířka; zemská délka". Podporované souřadnicové systémy jsou:

Systém Předpona Příklad zápisu
UTM utm utm: 617811; 5449356
WGS84 loc loc: 49°11'28.4"N; 16°36'44.61"E
nebo loc: 49,191222; 16,612392
S42 s42 s42: 3460006; 5551310
JTSK jtsk jtsk: -742324,091446; -1043956,92851

Pro způsob zadávání adresou lze zadávat názvy obcí, ulic až s přesností na číslo popisné/orientační. Lze zadávat nejprve obec a pak ulici nebo i naopak. Samotný název obce není dostačující, vždy je nutné zadat ještě alespoň ulici nebo číslo popisné.

7.2 Jak zadávat datum

Aplikace zjednodušuje zadávání data pomocí šipek, které posouvají datum vždy o jeden den, také je možné využít funkci zadávání z kalendáře, který je vedle zadávacího políčka data nebo kurzorové šipky (nahoru a dolů) na klávesnici. Při přímém zadávání data není nutno udávat rok, pokud je míněn aktuální rok, stejně tak není nutno zadávat měsíc, je-li míněn aktuální měsíc. Pokud zadaný řetězec začíná znakem +, interpretuje se datum jako zítřek. Pokud zadaný řetězec začíná znakem -, interpretuje se datum jako včerejšek. Pokud zadaný řetězec začíná jinou nečíselnou hodnotou, aplikace se ji snaží vyhodnotit jako název dne v týdnu. Jakékoliv chybné datum nebo datum mimo rozsahu platnosti jízdního řádu se interpretuje jako aktuální datum.

Je-li například aktuální datum 9.10.2008 Čtvrtek, pak

Zadáte-li Interpretuje se jako
11 11.10.2008 Sobota
3.12 3.12.2008 Středa
+ 10.10.2008 Pátek
ut nejbližší následující úterý, tedy 14.10.2008 Úterý
x chybný řetězec, proto 9.10.2008 Čtvrtek

7.3 Jak zadávat čas

Postačí zadat pouze čas v hodinách,
např. 12 = 12:00
nebo jako více než dvojmístné číslo,
např. 650 = 6:50
nebo jako číslo v hodinách a číslo v minutách oddělené některým z běžných oddělovačů,
např. 7 15 = 7:15

Pro zjednodušení je možné měnit údaj v políčku pomocí šipek (nebo kurzorových šipek na klávesnici). Klepnutím na šipku se zvýší/sníží čas vždy na nejbližší celou hodinu a při každém dalším klepnutí vždy o další celou hodinu.

7.4 Historie hledání

Pokud nejsou zobrazeny výsledky, může se pod formulářem zobrazit panel s výběrem historie hledání. Na výběr jsou tři poslední hledání na třech naposledy použitých kombinacích jízdních řádů. Po klepnutí na odkaz se vyplní formulář podle vybraného hledání, kromě položek data a času, a provede se vyhledání. V některých starších prohlížečích tato funkce není podporována.

Nápověda