2.   Vyhledávání spojení

Vyhledávání spojení mezi výchozím a cílovým bodem zajišťuje záložka Spojení. Výchozím nebo cílovým bodem mohou být souřadnice, názvy ulic, názvy částí obcí, názvy zastávek nebo skupin zastávek (dále jen objekty Z a Do). Objekty Z a Do lze zadávat buď přímo z mapy (viz Mapa) nebo vyplněním polí Z a Do v záložce Spojení (viz Tipy pro zadávání).

2.1 Formulář pro vyhledání spojení

Parametry formuláře pro vyhledání:

 • Z – výchozí bod spojení,
 • Do – cílový bod spojení,
 • Kdy – datum a čas (odjezdu spoje z výchozího bodu nebo příjezdu spoje do cílového bodu v závislosti na volbě příjezd),
 • Pouze přímá spojení – vyhledají se pouze přímá spojení bez přestupů,
 • Pouze bezbariérová spojení – vyhledají se pouze spojení s bezbariérovými dopravními prostředky,
 • příjezd – přepínání mezi datem a časem odjezdu z výchozího bodu a mezi datem a časem příjezdu do cílového bodu,
 • Rozšířené zadání – umožňuje zadat další omezení pro vyhledání spojení jako jsou např. doba na přestup, počet přestupů, výběr dopravních prostředků, atd.

Po stisku tlačítka Hledat proběhne vyhledání spojení vyhovujících vstupním podmínkám a výsledky se zobrazí v prostoru pod tlačítkem Hledat. Automaticky se označí první vyhovující spojení (viz 2.2 Označené spojení) a graficky se znázorní trasa spojení v mapě (viz Mapa). Po zobrazení výsledků se zpřístupní některé další funkce:

 • Skrýt formulář – tlačítko nad seznamem nalezených spojení, které umožňuje schovat formulář s parametry pro vyhledávání spojení,
 • Zobrazit formulář – tlačítko nad seznamem nalezených spojení, které umožní znovu zobrazit formulář s parametry po jeho skrytí,
 • Další akce – odkaz nad seznamem nalezených spojení, který zobrazuje nabídku doplňujících akcí s výsledky hledání a akce modifikující zadání (viz Další akce),
 • Předchozí – odkaz nad seznamem nalezených spojení, který přidá na začátek seznamu nalezených spojení další spojení, které vyhovují podmínkám pro vyhledávání, ale časově předchází prvnímu nalezenému spojení,
 • Následující – odkaz pod seznamem nalezených spojení, který přidá na konec seznamu nalezených spojení další spojení, které vyhovují zadání, ale časově následují za posledním nalezeným spojením.

2.2 Označené spojení

Kliknutím na určité spojení jej lze označit. Trasa takto označeného spojení se vykreslí do mapy (viz Mapa). U označeného spojení se navíc zobrazuje spoj nebo seznam spojů (pokud se nejedná o přímé spojení). Každý spoj obsahuje číslo linky, dobu jízdy, názvy zastávek, kterými projíždí, a poznámky k zastávkám. U zastávek nástupu a výstupu jsou navíc uvedeny časy odjezdu a příjezdu. Průběžné zastávky lze zobrazovat a skrývat pomocí volby Zobrazit dráhu a Skrýt dráhu. Odkaz Detail spojení otevře nové okno s detailním popisem spojení.

Nápověda