4.   Síť linek

Zobrazení sítě linek zajišťuje záložka Síť linek. Záložka není dostupná pro vlakový jízdní řád.

4.1 Formulář pro filtrování sítě linek

Parametry formuláře pro filtrování sítě linek:

  • Data – slouží k výběru dat (jízdních řádů), pro které se má síť zobrazit. Položka se zobrazuje pouze pro kombinace jízdních řádu, které obsahují více jízdních řádu,
  • Kdy – datum, pro který se má síť zobrazit,
  • Dopravní prostředky – slouží k vybrání typů linek, jejichž síť se má zobrazit.

Nápověda