5.   Provoz

Zobrazení aktuálních poloh vlaků, vyluk a mimořádností na území ČR zajišťuje záložka Provoz. Záložka je dostupná pouze vlakový jízdní řád.

5.1 Formulář pro filtrování provozu

Parametry formuláře pro filtrování provozu:

  • Dopravní prostředky – slouží k vybrání typů vlaků, jejichž provoz se má zobrazit,
  • Vlak – název vlaku, který se má zobrazit,
  • Dopravci – název dopravce, jehož vlaky se (ne)mají zobrazit, o tom zda zobrazit nebo nezobrazit rozhoduje zaškrtnutí položky vyloučit vyjmenované dopravce,
  • Filtrovat síť dle vybraných dopravních prostředků – umožňuje zobrazit pouze síť dle vybraných dopravních prostředků a dopravce.

Po stisku tlačítka Zobrazit proběhne zobrazení provozu dle aktuálně nastaveného formuláře.

  • Číslo vlaku - u zobrazených ikon vlaků se zobrazí číslo vlaků, které jsou v daném místě,
  • Výluky a mimořádnosti - zobrazení aktuálních výluk a mimořádností v mapě,
  • Základní pohled - zobrazí se základní pohled na mapu,
  • Výchozí - nastaví formulář na výchozí hodnoty.

5.2 Zobrazení dráhy vlaku

Klepnutím na ikonu vlaku se zobrazí nabídka pro zobrazení dráhy vlaků, které jsou aktuálně v daném místě. Pokud jsou vlaky ve stanici, je v nabídce i možnost zobrazit odjezdy z dané stanice.

Dráha vlaku se zobrazí v levém panelu i v mapě včetně aktuálně ujeté trasy.

Pokud je vybráno zobrazovat u ikon vlaků jejich čislo, tak se dráha vlaku zobrazí i po klepnutí na číslo vlaku.

5.3 Zobrazení odjezdů ze stanice

Po klepnutí na ikonu zastávky se zobrazí nabídka pro zobrazení odjezdů ze stanice.

5.4 Zobrazení výluk a mimořádnosti

Po klepnutí na ikonu výluky nebo mimořádnosti se zobrazí její detail. Pokud je výluka nebo mimořádnost ve stanici, tak se po klepnutí na ikonu zobrazí příslušná nabídka.

Nápověda