6.   Mapa

Mapa pro příslušný jízdní řád zobrazuje zastávky včetně nejdůležitějších informací, umožňuje zadávat výchozí a cílový bod vyhledávaného spojení a prezentuje vyhledané spojení pomocí vyznačených zastávek a spojnic mezi nimi.

6.1 Zastávky

Od určitého měřítka mapa zobrazuje zastávky. Zobrazování zastávek lze zapínat a vypínat volbou Zastávky v pravém horním rohu mapy. V mapě jsou zastávky zobrazeny pomocí ikon, které představují typ dopravního prostředku, který zastávku využívá. Název zastávky a linky využívající zastávku jsou zobrazeny posunutím kurzoru nad ikonu zastávky. Stisknutím levého tlačítka myši na ikoně zastávky lze zobrazit nejbližší odjezdy linek ze zastávky, viz bod 3.3.

6.2 Spojení

Výchozí a cílový bod spojení lze vybrat stisknutím levého tlačítka myši na vybrané místo v mapě. Toto místo bude v mapě označeno příslušným obrázkem a jeho souřadnice (popř. název zastávky) budou přeneseny do vstupních polí Z a Do panelu Spojení (viz Vyhledávání spojení).

6.3 Prezentace vyhledaného spojení

Po označení spojení ze seznamu vyhledaných spojení se mapa adekvátně vycentruje a pomocí značek a spojnic mezi zastávkami vykreslí příslušné spojení.

Seznam značek:

  • výchozí bod spojeníznačka pro výchozí bod spojení
  • výchozí bod spojeníznačka pro cílový bod spojení
  • zastávkazastávka (barevně koresponduje s typem dopravního prostředku, čas odjezdu je zobrazen posunutím kurzoru nad značku)
  • nástup na spojnástup na spoj (barevně koresponduje s typem dopravního prostředku, čas odjezdu je zobrazen posunutím kurzoru nad značku)

6.4 Odjezdy

Po kliknutí na ikonu zastávky na mapě lze z menu vybrat zobrazení nejbližších odjezdů všech linek obsluhujících tuto zastávku. Pro každou linky jsou vypsány odjezdy pro všechny směry, kterými může ze zastávky pokračovat. Kliknutím na odkaz Vývěska lze vyvolat zobrazení zastávkového jízdního řádu.

6.5 Vývěska

Tento panel obsahuje zastávkový jízdní řád linky v dané zastávce a směru. Kliknutím na název zastávky se zobrazí zastávkový jízdní řád pro danou zastávku. V pravém dolním rohu se nachází rozbalovací seznam Linky na zastávce, kde jsou vypsány všechny linky a směry, na které lze na této zastávce přestoupit. Po výběru položky se zobrazí příslušný zastávkový jízdní řád. Ikony na horní liště umožňují uložení vývěsky do PDF a zobrazení fotografie zastávky.

6.6 Fotografie zastávky

Pokud je mapa přiblížena tak, že se zobrazují ikony pro jednotlivé sloupky zastávek, lze po kliknutí na ikonu zastávky v menu zvolit zobrazení fotografie. Fotografii lze také vyvolat z lišty zastávkového jízdního řádu. Tato funkce je přístupná jen pro některé jízdní řády.

Nápověda