8.   Další akce

Odkaz k zobrazení dalších akcí je dostupný až po úspěšném vyhledání (viz Vyhledávání spojení nebo Linky). Po stisknutí odkazu se zobrazí nabídka s akcemi.

8.1 Trvalý odkaz

Okno Trvalý odkaz slouží k vytvoření adresy na stránku Map IDOS včetně nalezených spojení/linek. Tuto adresu lze znovu zadat do internetového prohlížeče a bude zobrazena příslušná stránka včetně nalezených spojení. Adresu v okně Trvalý odkaz lze pro vyhledané spojení na záložce Spojení pořídit dvěma způsoby:

  • Adresa právě vyhledaného spojení – adresa obsahuje datum a čas zadané při vyhledávání spojení, po opětovném zadání adresy do prohlížeče se zobrazí stejná spojení jako před vytvořením trvalého odkazu,
  • Adresa pro vyhledání spojení v aktuální datum a čas – adresa neobsahuje datum a čas zadaný při vyhledávání spojení, po opětovném zadání adresy do prohlížeče bude použito aktuální datum a aktuální čas.

Na záložce Linky se pro vyhledanou linku zobrazuje adresa na právě vyhledanou linku.

Adresu je možné přidat k oblíbeným adresám internetového prohlížeče, pokud internetový prohlížeč tuto funkci podporuje. Toto lze provést odkazem Přidat vybranou adresu k oblíbeným v okně Trvalý odkaz.

8.2 Uložit do PDF

Akce vytvoří PDF dokument, který bude obsahovat vyhledaná spojení s přestupními zastávkami, časy příjezdu a odjezdu, celkový čas spojení, vzdálenost a cenu jízdného, pokud je k dispozici. Podle typu a nastavení prohlížeče lze dokument přímo otevřít nebo jej uložit na disk. Akce je dostupná pouze na záložce Spojení.

8.3 Prohodit Z a Do

Akce modifikuje zadání tak, že zamění výchozí bod (Z) a cílový bod (Do) hledaného spojení. Vyhledání spojení se zaměněnými Z a Do spustíte opět tlačítkem Hledat. Akce je dostupná pouze na záložce Spojení.

8.4 Výchozí

Akce slouží k uvedení uživatelského prostředí do výchozího stavu. Ve formuláři v záložce Spojení smaže výchozí (Z) a cílový bod (Do), nastaví aktuální datum a čas, a dále odstraní případné výsledky hledání spojení v levém panelu a v mapě. Ve formuláři v záložce Linky smaže název linky.

8.5 Základní pohled na mapu

Akce slouží k zobrazení základního pohledu na mapu.

Nápověda